หน้าแรก
 ความเป็นมา
 ผลิตภัณฑ์
 ข่าวสารและกิจกรรม
 เว็บที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อ
 
        ค้นหาอย่างละเอียด
ไทย              อังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่ otop5star.com

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนใหม่
สรุปรายการสินค้า OTOP 5 ดาว
จำนวนสินค้าทั้งหมด 569 รายการ
- อาหาร 263 รายการ
- เครื่องดื่ม 29 รายการ
- ผ้า และเครื่องแต่งกาย 122 รายการ
- ของใช้ และของประดับตกแต่ง 85 รายการ
- ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก 33 รายการ
- สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 37 รายการ
กรุณากรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร
โพลล์ OTOP 5 ดาว
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาขัอมูลทางด้านใด?
1. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาด
3. ค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อติดต่อซื้อขาย
 
ดูรายการสินค้าตามภาคต่างๆ

Link Exchange
ค้นหา ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว - ประเภทเครื่องดื่ม
  ประเภทเครื่องดื่ม
    ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุราแช่ สุรากลั่น เป็นต้น และไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่พร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย ขิงผงสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นต้น
 
แสดงผลผลิตภัณฑ์ 1 - 10 จากทั้งหมด 29 ผลิตภัณฑ์
เลือกหน้า: 1 2 3
รูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิต/แหล่งที่ผลิต
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปตราฮ่องเต้    (รหัส 110500044701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

จากการได้รับการถ่ายทอดสูตรการทำรังนกตามต้นตำหรับดั้งเดิม ที่มีรสชาดหวาน หอม อร่อย นำมาพัฒนาและปรับปรุงจนสู่กระบวนการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปได้ และเห็นว่าม...
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมัฆวาน อินเตอร์เทรด
ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
น้ำผลไม้ (เสาวรสเข้มข้น)    (รหัส 170200174701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสิงห์พัฒนา ได้รวมตัวกันเพื่อการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ประกอบกับการที่สมาชิกได้รับความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผักน้ำผ...
แม่บ้านเกษตรกรสิงห์พัฒนา
ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ไวน์ ภูอมร    (รหัส 191100174701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

เนื่องจากมีปัญหาทางการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรจึงนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และมีการพัฒนาคุณภาพจนได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ระดับปร...
นายกิตติศักดิ์ ปุญญอมรศรี
ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
น้ำลูกยอ กระชายดำ    (รหัส 220100434701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

ยอเป็นพืชที่ขึ้นอยู่หลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีการนำส่วนต่าง ๆ ของยอมาใช้ประโยชน์ เช่น รากของต้นยอ นำมาใช้เป็นสีย้อมผ้า ใบยอนำมาปรุงเป็นอาหาร ผลลู...
นายจงทศพร พุ่มแก้ว
ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
น้ำสำรอง เจ.เฮาส์    (รหัส 220600084701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

ต้นสำรอง หรือพุงทะลายเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 30-45 เมตรเป็นพืชที่งอกเองได้ง่ายตามธรรมชาติพบได้ที่จังหวัดจันทบุรี ตราด แถบจังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้บา...
นายจิรัฎฐ์ ชุมแสง ณ อยุธยา
ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
น้ำว่านกาบหอย    (รหัส 250100454701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ดำเนินงานด้านสมุนไพรตั้งแต่ ปี 2526 โดยเริ่มด้วยงานศูนย์ข้อมูลสมุนไพรและงานสมุนไพรซึ่งจะเน้นการสอน การเก็บรวบรวมความรู...
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ชาเขียวใบหม่อน    (รหัส 341000394701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

ชาวบ้านตำบลโพนงาม ปลูกหม่อนเป็นจำนวนมากเนื่องจากนำไปเลี้ยงไหมในการทอผ้าต่อมามีผู้ปลูกจำนวนมาก การทอผ้าจำนวนน้อยลงทำให้ใบหม่อนเกิดการเสียหาย กลุ่มจึงได...
ชาเขียวใบหม่อน
ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
สุราแช่พื้นเมือง    (รหัส 480600154701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไทไว้สำหรับดื่มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยม เหล้าของผู้ไท คือเหล้าอุ หรือช้างที่ชุม...
ห้างหุ่นส่วนจำกัดเรณูนครโปรดักส์
ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้    (รหัส 500102014701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

ผลไม้ภาคเหนือมีมากมาย มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด การแปรรูปโดยนำไปทำไวน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลไม้เป็นทางเลือกหนึ่ง สหกรณ์ไวน์เชียงใหม่ ได้รวบรวมส...
สหกรณ์เชียงใหม่จำกัด
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สี่สหาย (เครื่องดื่มสมุนไพร)    (รหัส 540200394701)
    ประเภท เครื่องดื่ม

แต่เดิมมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากขาดความรู้เรื่องการทำไหม จึงมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยได้รับการอบรมเรื่องการทำชาจากใบหม่อน...
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เลือกหน้า: 1 2 3