ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยหอมทองกวน
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยหอมทองกวน
รหัสผลิตภัณฑ์
770600414701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกาสามัคคี

ตำบล ปราณบุรี อำเภอ ปราณบุรี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกาสามัคคี

จำนวนสมาชิก
    75 คน

ที่อยู่
    23/2 หมู่ที่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    032622738
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางบุญชุ่ม ทิพย์เนตร

อายุ
    68 ปี

ที่อยู่
    23/2 หมู่ที่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    032622738
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านหนองกาจัดตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2521 มีสมาชิกเริ่มจัดตั้ง 18 คน ต่อมาปี 2523 ได้ปรับปรุงรวมสมาชิก 75 คน มีคณะกรรมการบริหาร 5 คน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกล้วยหอมสุกมาปอกเปลือกแล้วนำมาบดละเอียด 30 กก. ใส่ลงกะทะ และนำนำ 2 กก. แบะแซ 18 กก. กะทิ 12 แวใส่ลงในกะทะกวนผสมกับกล้วยประมาณ 3 ชใ แล้วตักใส่ภาชนะนำไปอัดเป็นแผ่นให้เย็นเปิดปากถุงแล้วนำบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กล้วยหอมทองกวนมีกลิ่นหอมนุ่มมีสีนำตาลเข้ม ปราศจากสารปรุงแต่ง มีอายุเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน
ปริมาณการผลิต
100 - 300 กก./วัน
ราคา
55 บาท ขายปลีกราคา กก.ละ 65 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 23/2 หมู่ที่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032622738
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มแม่บ้านหนองกา ม.7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางบุญชุ่ม ทิพย์เนตร