ไทย      อังกฤษ
 
ขนุนอบกรอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ขนุนอบกรอบ
รหัสผลิตภัณฑ์
250800294701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง

ตำบล หนองโพรง อำเภอ ศรีมหาโพธิ
จังหวัด ปราจีนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง

จำนวนสมาชิก
    16 คน

ที่อยู่
    29/1 หม่ที่ 3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์
    0-3720-6333,0-3720-6334
อีเมล์
    jitniyom@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางรุ่งอรุณ อุดมสิน

อายุ
    63 ปี

ที่อยู่
    29/1 หม่ที่ 3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์
    0-3720-6333,0-3720-6334
อีเมล์
    jitniyom@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สวนจิตร์นิยมเป็นสวนผลไม้สวนแรกที่ปลูกไม้ผลในเขตตำบลหนองโพรง ตั้งแต่ปี 2496 และได้ขยายกิจการจนปัจจุบันมีเนื้อที่ในการปลูกไม้ผลมากกว่า 300 ไร่ ประกอบกับในปัจจุบันมีผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ผลผลิตล้นตลาด จึงได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรงขึ้น เพื่อแปรรูปผลไม้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
-คัดเลือกวัตถุดิบแบ่งแยกตามขนาดและสายพันธ์ ล้าง และปลอก
-นำวัตถุดิบที่ปลอกและหั่นแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้ห้องเย็น อีกส่วนหนึ่งนำเข้าส่วนผลิตโดยการทอดได้ทันที และผ่านขบวนการสลัดน้ำมัน รอให้เย็น แล้วนำบรรจุ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลไม้สุกในระบบสูญญากาศ ไม่มีสารตกค้าง
ปริมาณการผลิต
จำนวน 30 กิโลกรัม/วัน
ราคา
ซองเล็กขนาด 50 กรัม ราคา 25 บาท/ซอง ซองใหญ่ 100 กรัม ราคา 35 บาท/ซอง
สถานที่จำหน่าย
- 29/1 หม่ที่ 3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 0-3720-6333,0-3720-6334
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง 29/1 หม่ทื่ 3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี