ไทย      อังกฤษ
 
เค็มบักนัด
ชื่อผลิตภัณฑ์
เค็มบักนัด
รหัสผลิตภัณฑ์
340100934701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
อารีย์เบเกอร์รี่เฮาส์

ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด อุบลราชธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    อารีย์เบเกอร์รี่เฮาส์

จำนวนสมาชิก
    6 คน

ที่อยู่
    250-252 ถนนพโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4524-4967
โทรสาร
    0-4524-4144
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางอารีย์ วีระกุล

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    250-252 ถนนพโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4524-4967
โทรสาร
    0-4524-4144
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เค็มบักนัดเป็นอาหารโบราณคู่เมืองอุบลฯ มาช้านานแล้ว คำว่าเค็มบักนัด แปลงมาจากคำว่าหมากนัด เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวอิสานที่ใช้เรียกขานผลไม้ เช่น หมากพร้าว คือ มะพร้าว หมากนัด คือ สับปะรด เค็มบักนัดใช้ถนอมอาหารในฤดูที่มีปลามาก
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำปลาเทโพมาล้างให้สะอาด พักไว้ให้แห้งแล้วหั่นเอาเนื้อไม่เอาก้าง
2. นำสับปะรดมาล้างน้ำให้สะอาด พักให้แห้งปอกเปลือกออกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
3. เกลือที่จะนำมาผสมต้องเป็นเกลือที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ และเป็นเกลือไอโอดีน
4. นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนำไปบรรจุขวด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติไร้สารเคมี
ปริมาณการผลิต
500 ขวด/เดือน
ราคา
ขวดละ 50 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 250-252 ถนนพโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-4524-4967
- ร้านค้าในจังหวัด
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางอารีย์ วีระกุล 250-252 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ