ไทย      อังกฤษ
 
เครื่องหอมไทยและสากล
ชื่อผลิตภัณฑ์
เครื่องหอมไทยและสากล
รหัสผลิตภัณฑ์
610100124701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม

ตำบล เกาะเทโพ อำเภอ เมือง
จังหวัด อุทัยธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม

จำนวนสมาชิก
    - คน

ที่อยู่
    62 หมู่ที่ 6 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
โทรศัพท์
    0 5657 9062, 0-1888-2755
โทรสาร
    0 5657 1406
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายชาตรี ทองตะนาว

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    62 หมู่ที่ 6 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
โทรศัพท์
    0 5657 9062, 0-1888-2755
โทรสาร
    0 5657 1406
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากคนไทยนับถือศาสนาพุทธ การบูชาพระไหว้พระจะต้องใช้ธูปกำยาน เพื่อความเป็นศิริมงคล และมีการพัฒนาจากธูปไหว้พระธรรมดา เป็นธูปประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน แล้วพัฒนาเป็นชุดเครื่องหอมไทยสากล ธูปกันยุง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.หาวัตถุดิบ จันขาว จันเทศ สีผสมอาหาร น้ำมันหอมระเหย ผงต้นพง ไม้ไผ่สีสุข(ปล้องยาว จุดติดไฟง่าย) มีจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดเดียว

2.นำวัตถุดิบมาผสมกัน และนำมาเกาะกับไม้ไผ่ที่เป็นก้านธูป ให้มือคลึงตลอดทั้งดอก

3.นำไปตากให้แห้ง

4.ใส่น้ำมันหอมระเหยให้เกิดกลิ่นหอมตามความต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมด มีความหอมยาวนาน เป็นเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี รูปแบบผลิตภัณฑ์มีหลายชนิด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานจนได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ประจำปี 2548
ปริมาณการผลิต
3 – 5 ตัน (1 ตัน=1,000 กิโลกรัม)
ราคา
ธูปห่อละ 70 – 120 บาท(กิโลกรัมละ 350 บาท) เครื่องหอมชุดละ 50 - 750 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 62 หมู่ที่ 6 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 0 5657 9062, 0-1888-2755