ไทย      อังกฤษ
 
เครื่องประดับพลอยและหินสี ประกอบเงิน 925(ASA DESIGN)
ชื่อผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับพลอยและหินสี ประกอบเงิน 925(ASA DESIGN)
รหัสผลิตภัณฑ์
991200184701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
ปิรามิด เทรดดิ้ง จำกัด

ตำบล บางมด อำเภอ ทุ่งครุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ปิรามิด เทรดดิ้ง จำกัด

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    1020/31 ซอยประชาอุทิศ57 หมู่1 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    (66 2) 427 8097,(66 2) 872 5625
โทรสาร
    (66 2) 427 8097,(66 2) 815 8199
อีเมล์
    info@asa-design.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวมูนิษ อาลี

อายุ
    21 ปี

ที่อยู่
    1020/31 ซอยประชาอุทิศ57 หมู่1 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    (66 2) 427 8097,(66 2) 872 5625
โทรสาร
    (66 2) 427 8097,(66 2) 815 8199
อีเมล์
    info@asa-design.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ธุรกิจเดิมของครอบครัวคือ การค้าพลอยและหินสี ต่อมาในปี 2540 จึงคิดที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาร้อยเป็นเครื่องประดับ โดยในระยะแรก รูปแบบยังคงคล้ายกับงานที่พบเห็นโดยทั่วไป และเทคนิคการทำยังไม่ดีนัก ต่อมาในปี 2545-2546 ได้พัฒนารูปแบบและเทคนิคการทำให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านทางงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีนักอัญมณีศาสตร์เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบตามที่ลูกค้าต้องการ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. ออกแบบ
2. คัดเลือกวัตถุดิบให้ตรงตามแบบ
3. สร้างชิ้นงาน
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของชิ้นงาน (ลำดับของหินสี ความยาวตามที่ลูกค้าแต่ละรายกำหนด ตำแหน่งของวัตถุดิบที่ถูกต้องตามหลักสรีระ ฯลฯ
5. เข้าตะขอ-เก็บรายละเอียดอีกครั้ง)
6. ทำป้ายรหัสสินค้า รายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ ป้ายคุณสมบัติทางกายภาพหรือ ประโยชน์แฝงอื่นๆ เช่น การบำบัดโรค / อัญมณีตามราศี หรือ จัดทำใบ Gem identification report (ตามที่ลูกค้าร้องขอ)
7. บรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้พลอยแท้ ที่คัดสรรโดยนักอัญมณีศาสตร์ และทำแบบละชิ้นเท่านั้น
ปริมาณการผลิต
900 ชิ้น/เดือน
ราคา
1400-14,000 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 1020/31 ซอยประชาอุทิศ57 หมู่1 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร (66 2) 427 8097,(66 2) 872 5625
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
(66) 2427-8097 , (66) 2872-5625