ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยหักมุมฉาบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยหักมุมฉาบ
รหัสผลิตภัณฑ์
920100794701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อน

ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมือง
จังหวัด ตรัง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อน

จำนวนสมาชิก
    18 คน

ที่อยู่
    143/2 หมู่ที่ 10 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์
    075-259-022
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางกุศล กองมี

อายุ
    40 ปี

ที่อยู่
    143/1 หมู่ที่ 10 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์
    075-259022, 0-1537-2268
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลวกล้อนได้จัดตั้งกลุ่มปี พ.ศ.2530 มีสมาชิกด้วยกัน 10 คน ปัจจุบัน 18 คน กิจกรรมกลุ่มเริ่มแรกทำกล้วยฉาบแบบโบราณ โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรกรอำเภอเมืองตรัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2540 นายชวน หลีกภัย ได้ให้ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อจำหวัดตรัง เพาะพันธ์กล้วยหลายชนิดแจกประชาชนทั่วไป ละมีกล้วยพันธ์หักมุกรวมอยู่ด้วย ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้จักพันธุ์หักมุกเลย พันธุ์กล้วยเหลืออยู่มากเนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์จะเอาไปปลูก จากการที่ทางกลุ่มเคยไปดูงานที่ภาคกลางหลายครั้ง ได้รับประทานกล้วยหักมุกฉาบซึ่งมีรสอร่อยมาก สีสวยโดยธรรมชาติ ทางกลุ่มได้ประชุมตกลงกันว่านำพันธ์กล้วยหักมุกมาปลูกเพื่อทำกล้วยฉาบโดยเฉพาะ และได้ดำเนินการนำเอาพันธ์กล้วยมาแจกจ่ายแก่สมาชิกและ ชาวบ้านและรับประกันว่าเมื่อกล้วยได้ออกผลผลิตทางกลุ่มจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด และได้เริ่มทำกล้วยฉาบตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา และได้ขยายพันธุ์กล้วยเพิ่มขึ้นทุกปี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำกล้วยดิบที่แก่ได้ที่มาปอกเปลือก ล้างน้ำให้สะอาดยกขึ้นให้สะเด็ดน้ำ
2. นำกะทะตั้งไฟใส่น้ำมัน ใช้ไฟร้อนปานกลาง
3. หั่นกล้วยที่เตรียมไว้ลงกะทะ ทอดให้เหลืองกรอบ ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน
4. นำน้ำสะอาด 2 กิโลกรัม ใส่หม้อ ผสมน้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม และเกลือ 2ช้อนโต๊ะ ตั้งไฟจนเดือดดูให้น้ำตาลทรายละลายจนหมด ยกพักไว้ให้เย็น
5. นำกล้วยที่ทอดกรอบมาคลุกเคล้าน้ำหวาน ตักให้สะเด็ดน้ำ ลงทอดอีกครั้งจนกรอบ เมื่อได้จนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เย็น รองภาชนะด้วยกรดาษซับน้ำมัน
6. จากนั้นจึงบรรจุถุง และปิดปากถุงให้สนิท
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กล้วยหักมุกจะใสเหลืองสวยโดยธรรมชาติ รสชาดร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ปริมาณการผลิต
150-200 กิโลกรัม ต่อเดือน
ราคา
ขายปลีก กิโลกรัมละ 100 บาท ราคาขายปลีกถุงละ 20,30,40 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 143/2 หมู่ที่ 10 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 075-259-022
- ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จังหวัดตรัง