ไทย      อังกฤษ
 
น้ำผึ้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำผึ้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
500700764701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
สุภาฟาร์มผึ้ง

ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    สุภาฟาร์มผึ้ง

จำนวนสมาชิก
    23 คน

ที่อยู่
    779 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053-297329
โทรสาร
    053-299501
อีเมล์
    suphabeefarm@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุภา ยาวิเลิศ

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    779 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.นครปฐม
โทรศัพท์
    053-297329
โทรสาร
    053-299501
อีเมล์
    suphabeefarm@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากชาวไต้หวันมาเช่าบ้านเลี้ยงผึ้งชื่อเฉินจิน เป็นผ้ที่สอนให้อดีตครู2ท่านคือคุณสุภาและคุณสมบูรณ์ ยาวิเลิศหันชีวิตการรับราชการมาประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้งในครั้งแรกอาสาเลี้ยงอยู่กับชาวไต้หวันต่อมาเห็นว่าการเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีจึงแยกตัวออกมาดำเนินกิจการของตนเองและขยายกิจการสั่งซื้อรังผึ้งเพิ่มขึ้นจนมีความชำนาญจึงได้ขยายกิจการแปลรูปน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นน้ำผึ้ง,นมผึ้ง,เกสรผึ้งและสบู่ ในปัจจุบันท่านยังเป็นนายกสมาคมผึ้งภาคเหนือ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เริ่มด้วยการนำรังผึ้งมาเพาะเลี้ยงขยายจนปัจจุบันมีรังผึ้ง 9,000 รังนำน้ำผึ้งมาบรรจุขวดออกจำหน่าย และมีการสกัดนำผึ้งเป็นนมผึ้งและเกสรผึ้งบรรจุขวดน้ำนมผึ้งสกัดจากสารที่ออกจากปากผึ้ง เกสรผึ้งสกัดจากละอองดอกไม้ที่ติดมากับตัวผึ้ง นำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพร่างกายที่อุดมด้วยสารวิตามินยังช่วยการป้องกันเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกาย จึงช่วยบำบัดอาการโรคภูมิแพ้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บรรจุสวยงามเป็นสารไม่มีคลอเรสเตอรอล
ปริมาณการผลิต
ประมาณ 300-500 ขวด/เดือน
ราคา
ชุดละ100-500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 779 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 053-297329
- พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ โทร 015150405