ไทย      อังกฤษ
 
งานศิลป์ปิดทองคำเปลว
ชื่อผลิตภัณฑ์
งานศิลป์ปิดทองคำเปลว
รหัสผลิตภัณฑ์
740200524701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
นายอำนาจ แก้วคล้ำ

ตำบล ท่าเสา อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายอำนาจ แก้วคล้ำ

จำนวนสมาชิก
    9 คน

ที่อยู่
    54/6 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-9990-5163
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายอำนาจ แก้วคล้ำ

อายุ
    33 ปี

ที่อยู่
    54/6 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-9990-5163
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากความชื่นชอบ สนใจงานศิลปะลายลดน้ำ และลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นงานหนึ่ง ในงานช่างสิบหมู่ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ตามตู้พระธรรมในวัดต่าง ๆ จึงเกิดความคิดทดลองนำมาประยุกต์ในรูปภาพ เพื่อใช้ประดับบ้านเรือนได้ และได้ฝึกฝนพัฒนาฝีมือการทำมาโดยตลอด จนได้ผลิตภัณฑ์ภาพงานศิลป์ปิดทองคำเปลว ที่มีความประณีตสวยงาม ทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาแก่คนรุ่นหลังต่อไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. ร่างภาพตามที่ออกแบบไว้
2. ลงพื้นด้วยสีดำหรือสีแดง
3. ทากาวเรซิ่นและปิดทองตำเปลว
4. นำมาใส่กรอบไม้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ทรงคุณค่าและเป็นมงคล ทำจากทองคำเปลว 100 เปอร์เซ็น จึงคงทนอยู่นานเป็นร้อยปี
ปริมาณการผลิต
30 ชิ้น/เดือน (ขนาด 10X12 นิ้ว)
ราคา
2,000 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 54/6 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0-9990-5163
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายอำนาจ แก้วคล้ำ โทรศัพท์ : 0-9990-5163