ไทย      อังกฤษ
 
ชาเขียวใบหม่อน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชาเขียวใบหม่อน
รหัสผลิตภัณฑ์
710300314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต็งก้าวหน้า

ตำบล หลุมรัง อำเภอ บ่อพลอย
จังหวัด กาญจนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองเต็งก้าวหน้า

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    55 หมู่ 10 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    01-2792171
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางขวัญจิต ทองเชื้อ

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    55 หมู่ 10 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    01-3418263, 01-2792171
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เกษตรกรในหมู่บ้านมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต่อมาเลิกเลี้ยงไหมเพราะราคารังไหมตกต่ำ ทำให้เกษตรกรทิ้งแปลงหม่อนโดยไม่มีการบำรุงดูแลรักษา พอมีคนแก่เฒ่าไม่สบายก็นำใบหม่อนต้มใส่น้ำดิ่มเรื่อยมา ทำให้มีร่างกายแข็งแรงสดชื่นขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำใบสดไม่อ่อนแก่เกินไปล้านให้สะอาด ลวกน้ำเดือด 1 นาที แช่น้ำเย็น สรงขึ้นใส่เครื่องปั่นหมาด นำขึ้นมาหั่น คั่วไฟอ่อน อบให้แห้งสนิท บรรจุพร้อมจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบในท้องถิ่น 100% ไม่มีสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมเจือปน มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ปริมาณการผลิต
400 กิโลกรัม (ใบสด)ต่อวัน ผลิตชาได้ 70 กิโลกรัม
ราคา
ขนาด 75 กรัม ราคา 55 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 55 หมู่ 10 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 01-3418263, 01-2792171