ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมโฮลสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมโฮลสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์
320100914701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์

ตำบล เมืองที อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์

จำนวนสมาชิก
    32 คน

ที่อยู่
    23 หมู่ 8 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-1470-6229
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุเพ็ญ พันธ์ศรี

อายุ
    47 ปี

ที่อยู่
    23 หมู่ 8 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4450-1022
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมโฮลเป็นผ้าไหมลายโบราณ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวสุรินทร์ ซึ่งมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาพันปีมาแล้ว ซึ่งสมัยนั้นมีการนุ่งผ้าไหมโฮล (จากภาพจำหลักนางอัปสรานุ่งบนนครวัด อายุ 1,000 ปี) และหมู่บ้านทะนงรัตน์เป็นหมู่บ้านที่ผลิตผ้าโฮลด้วยสีธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำครั่งมาบดให้มีขนาดเท่าเม็ดกรวด นำน้ำที่ต้มมาราดบนครั่งที่ต้มแล้วเพื่อเอาน้ำมันและใช้สากนวดเพื่อให้ได้สีครั่งออกมาจากนั้นตักน้ำเก็บไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ในการย้อมเส้นไหมมัดหมี่ จะต้องนำใบเมือก ใบส้มป่อย ใบชะมวง ใบชงโค มาต้มผสมกับครั่ง เสร็จแล้วนำเส้นไหมไปย้อมแล้วนำมาขยี้เพื่อให้เข้ากับสี และย้อมลงใหม่จนกว่าจะได้สีตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้สีธรรมชาติในการมัดลาย สีไม่ตก เป็นลายที่มีลักษณะการทอไม่เหมือนมัดหมี่ทั่วไป
ปริมาณการผลิต
วันละ 10 เมตร
ราคา
800 บาท/เมตร
สถานที่จำหน่าย
- 23 หมู่ 8 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-1470-6229
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์