ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอลายประยุกต์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ 3 ตะกอลายประยุกต์
รหัสผลิตภัณฑ์
360200214701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
ร้านคุ้มสุขโข

ตำบล บ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า
จังหวัด ชัยภูมิ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ร้านคุ้มสุขโข

จำนวนสมาชิก
    50 คน

ที่อยู่
    456 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4483-9560, 0-1306-6217
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายทวี สุขโข

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    456 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4483-9560,0-1306-6217
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาลซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีวิตประจำวันจากพ่อแม่สู่ลูก จากลูกสู่หลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบนผืนผ้าได้แนวคิดจากวิถีในการดดำรงชีวิต ที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแบบในการคิดลวดลาย เช่น สายน้ำไหล ต้นไม้ ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่า ในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมจึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นไหมมาฟอก
2. มัดลวดลายตามแบบ
3. นำเส้นไหมที่มัดลวดลายมาย้อมสีและโอบสี
4. นำไปทอด้วยฟืม (ทอมือ)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายประยุกต์ มีความปราณีตทันสมัย สีสดใสสวยงาม
ปริมาณการผลิต
120 เมตรต่อเดือน
ราคา
เมตละ 1,200 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 456 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0-4483-9560, 0-1306-6217
- 456 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0-4483-9560,0-1306-6217
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า โทร 0-4489-1106