ไทย      อังกฤษ
 
ลูกหยียะรัง ตราสตรีสะดาวา
ชื่อผลิตภัณฑ์
ลูกหยียะรัง ตราสตรีสะดาวา
รหัสผลิตภัณฑ์
941000174701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา (กลุ่มสตรี)

ตำบล สะดาวา อำเภอ ยะรัง
จังหวัด ปัตตานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา (กลุ่มสตรี)

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    34/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสะดาวา ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์
    01-4792116,09-2942984
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางฆอรีเยาะ ปูตะ

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    108 หมู่ที่ 8 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์
    09-2942984
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ลูกหยีเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยวอมหวาน เปลือกสีดำ เนื้อในสีแดงส้ม ต้นหยีมีมากในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพิเศษกว่าพื้นที่อื่น ๆ สตรีบ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้รวบรวมลูกหยีสด นำมาแปรรูป เป็นลูกหยีทรงเครื่อง ลูกหยีกวน ใช้ตราผลิตภัณฑ์(สตรี)
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ลูกหยีสด (ดำ) ตากแดด 1-2 วัน จนแห้ง
2. กระเทาะเปลือกและแคะเปลือกที่ค้างออกให้หมด ตากแดดจนแห้ง(ลูกหยีแดง)
3. แปรรูปเป็นลูกหยีทรงเครื่อง
4. แคะเมล็ดออกให้หมด แปรรูปเป็นลูกหยีกวน
5. บรรจุหีบห่อ จัดจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ คือ อย. ฮาลาล และเครื่องหมาย มผช.2. มีรสชาดอร่อย ไม่เผ็ดจนเกินไป เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี 3. จะมีหลายแบบหลายราคาสามารถเลือกซื้อได้ 4.สามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ต้องการ 5. เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานี
ปริมาณการผลิต
150-200 กิโลกรัม/วัน หรือ 3,900 - 5,200 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
ลูกหยีทรงเครื่อง ราคา 20-35 ลูกหยีกวน 20-35 ลูกหยีไม่มีเมล็ด 20-35
สถานที่จำหน่าย
- 34/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสะดาวา ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 01-4792116,09-2942984
- 108 หมู่ที่ 8 ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 09-2942984
- คุณลีกี ปูตะ โอรพันธ์แมนชั่น ซอย 38 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทร. 06-7768505
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
34/2 หมู่ที่ 6 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โทร. 01-4792116,09-2942984