ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
860200484701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง

ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-1893-3704
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางจินตนา หีตเสมียน

อายุ
    39 ปี

ที่อยู่
    256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-1893-3704
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมชาวบ้านได้นำกล้วยเล็บมือนางซึ่งเป็นกล้วยที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลสลุยมาวางขายบริเวณศาลพ่อตาหินช้างซี่งเป็นที่สักการะบูชาของบุคคลทั่วไป ต่อมาได้มีการนำกล้วยมาตากแดด นำมาขายเป็นกล้วยตาก และวิวัฒนาการการผลิตมาจนเป็นการอบด้วยตู้อบในปัจจุบัน และมีการรวมกลุ่มกันผลิตโดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่นสำนักงานพัฒนาชุมชน จนปัจจุบันเป็นสินค้าที่คุณภาพ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. สะอาดคัดกล้วยแก่จัดจากสวน มาบ่มให้สุกงอมตามธรรมชาติ
2. นำกล้วยที่สุกงอม ปอกเปลือก แล้วนำเข้าตู้อบ
3. นำกล้วยอบออกจากตู้อบมาพักให้น้ำหวานออกจากตัวกล้วย
4. นำกล้วยเข้าตู้อบอีกครั้ง
5. นำกล้วยมาใส่บรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สะอาดปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีและสิ่งเจือปน รสชาติดี มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
ผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ราคา
200 กรัม / 20 บาท กล่องกระดาษบรรจุ 5 กล่องเล็ก /100 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 0-1893-3704
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
256 ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร