ไทย      อังกฤษ
 
ควีนชุมพร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ควีนชุมพร
รหัสผลิตภัณฑ์
860100414701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านตำบลท่าตะเภา

ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านตำบลท่าตะเภา

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    188/169 จันทร์สม ซอย 1 ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-5213-8711
โทรสาร
    0-7750-1172
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางจินตนา มาตย์สถิตย์

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    188/169 จันทร์สม ซอย 1 ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    0-5213-8711
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มอาชีพตำบลท่าตะเภา ได้รับการฝึกอบรมด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน จากทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร เมื่อเรียนจบมาแล้วได้รวมตัวตั้งกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ในแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป แต่ทุนของกลุ่มมีน้อย ขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมพร ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการบริหารกลุ่ม ด้านการตลาด ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มโตขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
รีดดินสีขาว ตัดกลีบดอกด้วยพิมพ์ตัด กดลายกลีบดอก คลึงขอบกลีบให้บาง ทากาวติดลวด รอให้แห้งเพ้นท์สีตามต้องการ เข้ากลีบดอกและเกสรสับหว่างกัน ห้มดินสีขาวโคนกลีบดอก เพ้นท์สีเขียวโคนกลีบ รีดดินสีเขียวตัดใบ เล็กใหญ่ตามต้องการ รอให้แห้งนำไปประกอบเข้ากับช่อดอกและต้นที่ทำเตรียมไว้ หุ้มดินสีเขียวให้เรียบร้อยรอให้แห้งพร้อมปลูก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สวยงามเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของลำต้นและดอก
ปริมาณการผลิต
50 ต้น/เดือน
ราคา
2,500.- บาท
สถานที่จำหน่าย
- 188/169 จันทร์สม ซอย 1 ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 0-5213-8711
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
188/169 จันทร์สมซอย 1 ถ.ศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร