ไทย      อังกฤษ
 
หมูแผ่น
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมูแผ่น
รหัสผลิตภัณฑ์
300100844701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ร้านพรทิพย์ (น้ำง้วน)

ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ร้านพรทิพย์ (น้ำง้วน)

จำนวนสมาชิก
    45 คน

ที่อยู่
    551/5-7 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    (044) 251647,(044) 243984
โทรสาร
    ( 044 ) 252993
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวพรทิพย์ ตันติธาดาพิทักษ์

อายุ
    63 ปี

ที่อยู่
    551/5-7 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    (044) 251647,(044) 243984
โทรสาร
    ( 044 ) 252993
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากคุณพ่อและคุณแม่ที่อยู่ร่วมกับคุณตาซึ่งมีอาชีพขายเนื้อหมูสดพบปัญหาเนื้อหมูสดที่จำหน่ายในแต่ละวันไม่สามารถจำหน่ายได้หมดทุกวันจึงเกิดความคิดที่จะนำเนื้อหมูสดมาผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารเพื่อดัดแปลงเป็นอาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้จำหน่ายหรือรับประทานเองได้นาน ๆ  ทั้งยังสามารถเติมแต่งรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นอีกด้วยจึงเริ่มใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านจากที่เห็นการทำเนื้อตากแห้ง , ปลาแห้ง  จึงได้นำเนื้อหมูสดมาแล่เป็นแผ่นบาง ๆ นำมาผสมเครื่องปรุงรสได้แก่ น้ำตาลและน้ำปลาเป็นสำคัญ การที่เนื้อหมูถูกแล่เป็นแผ่นบางทำให้เครื่องปรุงรสสามารถซึมเข้าเนื้อหมูได้ทั่วถึง  จากนั้นนำเนื้อหมูมาปูบนกระด้งต่อกันเป็นแผ่น   นำไปตากแดดให้แห้งแล้วลอกเนื้อหมูออกจากกระด้งนำมาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดพอเหมาะ ปิ้งให้สุกกรอบอีกครั้งก็พร้อมรับประทาน  
    มาถึงรุ่นลูกได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงวิธีการผลิตให้ทันสมัย สะอาดและถูกหลักอนามัยยิ่งขึ้น   โดยเริ่มจากการใช้เครื่องแล่หมูสดแทนการแล่ด้วยมือจึงทำให้เนื้อหมูที่ได้มีแผ่นบางสม่ำเสมอทุกแผ่น จนถึงการใช้เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการได้แน่นอนแทนการตากแดดแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดถูกหลักอนามัยและมีคุณภาพสม่ำเสมอแน่นอนทุกๆครั้งของการผลิต
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1) นำเนื้อหมูมาแล่เป็นแผ่นบาง ๆ
2) นำเครื่องปรุงรสผสมกับเนื้อหมูที่แล่แล้ว
3) นำเนื้อหมูที่ผสมเครื่องปรุงรสแล้วไปขึงปูบนกระด้งต่อกันจนทั่วกระด้ง
4) นำเข้าเตาอบ อบให้แห้ง
5) ลอกเนื้อหมูที่แห้งแล้วออกจากกระด้ง
6) นำมาตัดเป็นแผ่นขนาดและรูปร่างตามต้องการ
7) นำไปปิ้งอีกครั้งให้สุกกรอบ
8) บรรจุในถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ พร้อมระบุวันหมดอายุ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ความกรอบ,ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถ เก็บรักษาได้นาน
ปริมาณการผลิต
200-300 กิโลกรัมต่อวัน
ราคา
320 บาท/กก.
สถานที่จำหน่าย
- 82 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม.
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
551/5-7 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา