ไทย      อังกฤษ
 
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
รหัสผลิตภัณฑ์
770100094701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพร อ่าวน้อย

ตำบล อ่าวน้อย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพร อ่าวน้อย

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    955 หมู่ที่ 4 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    019426673
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวนลินี ยิ้มเยาะ

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    955 หมู่ที่ 4 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    019426673
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ในสมัยโบราณไม่มีเครื่องสำอางไม่มียารักษาเมื่อมีบาดแผล ไม่มียาบรรเทาแก้ปวดเมื่อยส่วนใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่จะใช้น้ำมันมะพร้าวมาบดหรือเคี่ยวใช้รักษาบาดแผลต่าง ๆ ใช้นวดแก้ปวดเมื่อยใช้บำรุงผมใช้บำรุงผิวแทนเครื่องสำอาง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกมะพร้าวแก่พันธุ์ดีปอกเปลือกและใยมะพร้าวออกกะเทาะให้เหลือแต่เนื้อมะพร้าวเข้าเครื่องซึก เข้าเครื่องคั้นนำกะทิมาหมักด้วยอุณหภูมิพอเหมาะปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน ดูดในส่วนที่เป็นน้ำมันกรองด้วยผ้าขาวบางบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการออกจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีมากในประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไม่ผสมสารเคมี มีประโยชน์ต่อร่างกายตั้งแต่ผมจรดเท้า สามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ๆ
ปริมาณการผลิต
600 กก/วัน
ราคา
350 กก.
สถานที่จำหน่าย
- ในประเทศและต่างประเทศ เช่นประเทศจีน
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสตรีเรือนไทยอ่าวน้อย 578 หมู่ที่ 8 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ 0-32554351 019426673-7151