ไทย      อังกฤษ
 
ทุเรียนทอด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ทุเรียนทอด
รหัสผลิตภัณฑ์
770500384701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหิน

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    67/4 หมู่ที่ 5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    019136885
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางชูศรี จันทร์เกิด

อายุ
    56 ปี

ที่อยู่
    67/4 หมู่ที่ 5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    019136885
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สมัยก่อนประกอบอาชีพปลูกมะพร้าว และประสบปัญหามะพร้าวเสียหายในช่วงวาตภัยเกย์ ทางหน่วยงานราชการช่วยเหลือ สนับสนุนพันธุ์ทุเรียนหมอนทองมาให้ปลูก และส่งเสริมให้มีการปลูกพร้อมทั้งจัดงานวันทุเรียน มีการประกวดทุเรียนทอดจึงคิดทดลองนำทุเรียนแก่มาหั่นบาง ๆ และทอดในน้ำมันร้อนจัด ทดลองให้สมาชิกชิมหลายครั้งจนเป็นที่พอใจ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
หั่น ทอด ซับน้ำมัน โรยเกลือ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีรสชาติอร่อย ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ปริมาณการผลิต
1000 กก./เดือน
ราคา
230/กก ไม่คัดเกรด เกรดเอ 30,60,120 บาท/100,200,400 กรัม
สถานที่จำหน่าย
- บิ๊กซี รพ.บางสะพานน้อย ธกส.บางสะพานน้อยน้อย ร้านค้าทั่วไป ปั๊มน้ำมัน
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางชูศรี จันทร์เกิด 67/4 ม. 5 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์